Rodzaje pomp

Wzmacniacz
Pompy wzmacniające są nazywane wzmacniaczami, ponieważ używają one pojęcia wzmacniania intensywności lub amplifikacji ciśnienia, aby wygenerować pożądane ciśnienie wody.

Jeśli zostanie zastosowany nacisk na jedną stronę cylindra, a druga strona cylindra ma taki samy obszar powierzchni, to ciśnienie po drugiej stronie będzie takie samo. Jeśli powierzchnia mniejszej strony jest połową tej drugiej powierzchni, to nacisk na tej stronie zostanie podwojony. W przypadku pompy wzmacniacza występuje 20-krotna różnica pomiędzy dużą (gdzie występuje ciśnienie oleju) i małą powierzchnią (gdzie jest generowane ciśnienie wody). Poniższy rysunek przedstawia tę ideę.

Zdjęcie 1 – Różnica pomiędzy obszarami powierzchni określa intensyfikację ciśnienia.

Ostatecznie, musi istnieć jakieś ograniczenie przepływu wody, aby ciśnienie mogło być generowane. To ograniczenie jest generowane przez otwór  w głowicy tnącej. Ciśnienie jest utrzymywane aż do momentu, kiedy średnica otworu przekracza limity dla mocy wyjściowej wody z pompy.

W przypadku bardzo małej średnicy otworów, w celu utrzymania ciśnienia, pompa potrzebuje tylko bardzo powolnego cyklu dla utrzymania ciśnienia. Kiedy otwór powiększa się, to pompa musi działać szybciej, aby utrzymać ciśnienie i przepływ wody. Jeżeli otwór zrobi się za duży, to pompa będzie próbowała pracować za szybko w stosunku do specyfikacji projektowej. Wykrywana jest wtedy sytuacja "nadmiernego skoku" przez system sterowania i i pompa jest zatrzymywana z komunikatem o błędzie.

Jeżeli pojawią się nieszczelności w obiegu wody pomiędzy pompą i głowicą tnącą, może to również doprowadzić do sytuacji „nadmiernego skoku” pompy. Przecieki skutecznie zabierają wodę przeznaczoną do wejścia do głowicy tnącej. Tak samo jak przy wprowadzeniu w zbyt duży otwór, pompa działa szybciej, żeby utrzymać ciśnienia do osiągnięcia swojego limitu. Zazwyczaj wzmacniacze pracujące na pełnych obrotach wykonują posuw około 50 - 60 uderzeń na minutę.

Proces wytwarzania ciśnienia

  1. Olej jest wpychany do prawej połowy cylindra hydraulicznego.
  2. Zespół tłok –nurnik porusza się w lewo. Olej jest wypierany z lewej połowy cylindra hydraulicznego, a woda w lewym cylindrze wysokiego ciśnienia jest sprężana.
  3. Nurnik przesuwa się w lewo.
  4. Gdy powstaje ciśnienie, woda pod wysokim ciśnieniem jest siłą wypychana ze wzmacniacza przez środek zaworu zwrotnego.
  5. Podczas gdy zespół tłok-nurnik porusza się w lewo, pozwala także na przepływ świeżej wody do prawego cylindra wysokiego ciśnienia przez otwory zaworu zwrotnego.
  6. Kiedy zespół z tłok-nurnik osiągnął koniec swojego skoku w lewo, to prawy cylinder wysokiego ciśnienia jest teraz pełen wody.
  7. Kierunkowy zawór sterujący otrzymuje sygnał za pośrednictwem czujnika zbliżeniowego w pobliżu tłoka, do odwrócenia przepływu oleju hydraulicznego. Olej jest teraz siłą wpychany do lewej połowy cylindra hydraulicznego i tłok przesuwa się w prawo.
  8. Olej jest wypierany z prawej połowy cylindra hydraulicznego, podczas gdy woda w prawym cylindrze wysokiego ciśnienia jest sprężana przez prawy nurnik.

Napęd bezpośredni
Pompa z napędem bezpośrednim działa jak silnik samochodu. Silnik obraca wał korbowy dołączony do 3 lub więcej tłoków offsetowych. Kiedy wał korbowy obraca się, to tłoki posuwają się w swoich cylindrach w tę i z powrotem, tworząc ciśnienie w wodzie. Ciśnienie i natężenie przepływu zależą od prędkości obrotów silnika wału korbowego.


Pompy o napędzie bezpośrednim pracują szybciej niż wzmacniacze, rzędu 1500 obrotów na minutę. Mają one zastosowanie w aplikacjach o niższym ciśnieniu (tj. 55.000 funtów na cal kwadratowy i mniej). Utrzymanie w prawności pompy o napędzie bezpośrednim jest zazwyczaj dłuższe niż pompy wzmacniacza. Pompy o napędzie bezpośrednim mogą uruchamiać więcej niż jedną głowicę tnącą tylko jeżeli wszystkie głowice tną ten sam element w tym samym czasie. Z pompą ze wzmacniaczem można uruchamiać głowice tnące na wielu maszynach, tnących różne elementy, włączając i wyłączając głowice w dowolnej kolejności. Pompa ze wzmacniaczem będzie musiała jedynie zmieniać swoje proporcje posuwu odpowiednio do utrzymania przepływu i ciśnienia.