Wciąganie strumienia wody tnącej i jakość cięcia

Zwiększenie szybkości posuwu powoduje wzrost (wstecznego) wciąganiastrumienia wody tnącej. Ta koncepcja jest pokazana na rysunku 5poniżej. Bardziej chropowata, nierówna jakość krawędzi jestwynikiem większej akcji ścinania w porównaniu do działania erozjiściernej przy niskich prędkościach. Nowoczesne sterownikipozwalają użytkownikowi dostosować jakość cięcia do wymagańobrabianej części. Otwory o wysokiej precyzji mogą być wycinanewolnej dla uzyskania gładszego, czystego cięcia. Szybsze prędkościskrawania z bardziej chropowatą jakością krawędzi można stosowaćna mniej krytycznych obszarach.


Rysunek 5 – Wzrost wciągania strumienia wody tnącej ze zwiększoną prędkością.