Wskaźnik obróbki mechanicznej

Wskaźnik obróbki mechanicznej pokazany w większości kalkulatorów szybkości posuwu strumienia wody tnącej, określa względne wskaźniki cięcia dla różnych materiałów. Materiały z wyższymi numerami cięte są proporcjonalnie szybciej niż z niższymi numerami. Stal miękka ma wartość odniesienia jeden. Stal nierdzewna z numerem 0,9 wskazywałyby, jest cięta około 10 % wolniej niż stal miękka dla osiągnięcia podobnych wyników jakości krawędzi i tolerancji.

Jeżeli znamy wskaźniki obróbki mechanicznej dwóch materiałów, dość łatwo można oszacować dobrą prędkość cięcia jednego materiału od drugiego. Wiemy, że wskaźnik obróbki mechanicznej stali nierdzewnej wynosi 0,9 i poniżej widzimy, że wskaźnik aluminium wynosi 2.9. Wiadomo, że ½ " stal jest cięta z prędkością 5,5 ipm dla uzyskania pożądanej jakości krawędzi. Chcemy poznać prędkość dla  ½" aluminium. Należy podzielić wskaźnik obróbki aluminium przez wskaźnik obróbki stali. 2,9 ÷ 0,9 = 3,2. Następnie pomnożyć prędkość cięcia stali nierdzewnej przez 3.2 dla prędkość cięcia aluminium o tej samej grubości. 5,5 x 3,2 = ipm 17,6 ipm. Dlatego też prędkość 17,6 ipm byłaby dobra do rozpoczęcia cięcia dla ½ "aluminium.

Podsumowanie
W tym rozdziale przyjrzano się trzem podstawowym specyfikacjom pompy wysokiego ciśnienia: mocy, ciśnieniu i mocy wyjściowej wody. Zbadano jak prawidłowo dobrać rozmiar kryz w oparciu o specyfikacje pompy i ile głowic jest używanych. Zostały objęte badaniem wzrosty wydajności i oszczędności kosztów związane z korzystaniem z dwóch mniejszych kryz w porównaniu z jedną dużą kryzą. Dodatkowo, był omawiany wybór średnicy dyszy ścierniwa w kontekście proporcji do stosowanej kryzy. Wreszcie, przyjrzano się kalkulatorom szybkości posuwu strumienia wody tnącej i jak wykorzystane są wskaźniki obróbki mechanicznej do obliczenia prędkości cięcia jednego materiału na podstawie prędkości cięcia innego materiału.