Typy wejść (Lead-in) i wyjść (Lead-out)

Przebijanie materiału w obszarze skrawków i „ wejścia” do rzeczywistej geometrii cięcia jest standardową procedurą w większości zastosowań cięcia strumieniem wody. Pozwala to zapobiec występowaniu dużych skaz powstałych od pierwszego przebicia na powierzchni obrabianych części. Pod koniec cięcia, może być wymagana procedura „wyjścia”, aby usunąć jakiekolwiek "dzioby" z obszaru wejścia.

Można eksperymentować różne rodzaje wejść i wyjść z różnych materiałów i grubości. Rysunek 9 przedstawia kilka przykładów wejść i wyjść.

  • Numer 1 ( prosta linia wejścia z bardzo krótką prostą linią wyjścia) wskazany dla jakiegokolwiek ostrego narożnika.
  • Numer 2 (łuk wejścia z krótkim łukiem wyjścia) jest dobry dla cieńszych i bardziej miękkich materiałów.
  • Numer 3 (prosta linia wejścia bez wyjścia) daje dobre wyniki na grubszym, twardszym tworzywie.
  • Numer 4 to przykład prostej linii wejścia z krótkim łukiem wyjścia. Oprogramowanie CAM powinno mieć możliwość elastycznego łączenia różnych typów wejść i wyjść, z którymi użytkownik powinien poeksperymentować.


Rysunek 9 – Różne typy wejść i wyjść

Redukcja znaków pozostawionych podczas wejścia/wyjścia

Pod koniec cięcia, mały „dziobek” może pozostać na dolnej części cięcia w obszarze wejścia/wyjścia. Z powodu efektu opóźnienia omówionego wcześniej, gdy strumień dotrze do końca cięcia, to górna część strumienia znajdzie ścieżkę najmniejszego oporu i skutecznie "przeskoczy" mały kawałek materiału pozostawiając „nosek”. Z bardziej zaawansowanym sterowaniem i dostępnym dzisiaj oprogramowaniem, możliwa jest redukcja tego zjawiska poprzez zwolnienie prędkości dolnej części strumienia pod koniec cięcia, aby dorównać do części górnej przed dojściem do końca cięcia. Rys. 10 poniżej przedstawia przykłady dużego „dzioba” z powodu zbyt dużej prędkości na końcu cięcia i przykład minimalnego znaku pozostawionego przy odpowiednim spowolnieniu na końcu cięcia.


Rysunek 10 – Zła część po lewej stronie pokazująca nadmierny “dziób”.
Dobra część po prawej stronie z pozostawionym minimalnym znakiem.