System podawania ścierniwa

Duży zbiornik ciśnieniowy

Ścierniwo jest transportowane za pośrednictwem przewodów i ciśnienia z dużego zbiornika znajdującego się w pobliżu urządzenie do cięcia wodnego do mini-zbiornika w pobliżu głowicy tnącej. Duże zbiorniki zwykle pomieszczą od kilkuset funtów ścierniwa do 2200 funtów. Jeśli tnie się z jedną głowicą  i 1,4 kg ścierniwa na minutę, to zużywa się około 84 funtów na godzinę. Zbiornik o pojemności 110 funtów będzie służyć przez około 13 godzin działania. Oznaczałoby to, że maszyna mogłaby działać na dobre ponad jedną zmianę, zanim wymagałaby ponownego napełnienia. Większość maszyn waterjet jest dostarczana ze zbiornikami 600-funtowymi w przybliżeniu, co przekładałoby się na 7 godzin pracy. Tak więc przynajmniej raz w ciągu 8 godzinnej zmiany zbiornik musiałby być ponownie napełniony. Powinno się zatem oszacować koszty związane z dodatkowymi przestojami w ciągu roku.

Mini-zbiornik

Mini-zbiornik zwykle jest zamontowany w pobliżu lub nad głowicą tnącą. Większość tych mini-zbiorników pozwala na grawitacyjne podawanie ścierniwa do głowicy tnącej. Mini-zbiorniki kontrolują ilość ścierniwa, które może zejść do głowicy tnącej za pomocą suwaka z otworami o różnej wielkości. Operator może zmienić położenie suwaka, aby zmienić ilość ścierniwa do głowicy tnącej.

Ostatnim postępem w technologii jest zdalne sterowanie CNC ilością ścierniwa uwalnianego z mini-zbiornika. To pozwala na optymalne podawanie ścierniwa do głowicy tnącej w odniesieniu do ciśnienia wody w pompie dla następujących pożądanych możliwości zastosowań:

  • Przebijanie delikatnych materiałów takich jak szkło czy kamień. Zwykle niższe ciśnienie wody będzie stosowane przy mniejszej ilości ścierniwa.
  • Zmienianie ilości ścierniwa dla różnych wielkości dysz ścierniwa, żeby zoptymalizować koszty części. To można być zrobione automatycznie, jeśli mini-zbiornik jest ustawiony do wykonania tej czynności
  • Podsumowanie
    W tym rozdziale, po krótkim przeglądzie procesu cięcia strumieniem wody, patrzyliśmy na dwa różne rodzaje pomp, które są używane do cięcia strumieniem wody o wysokim  ciśnieniu: wzmacniacz i napęd bezpośredni i omówiliśmy kilka z zalet każdego rodzaju pompy. Rozpatrzony został szczegółowo proces tworzenia ciśnienia wody za pomocą pompy ze wzmacniaczem. Przeanalizowaliśmy różne części pompy ze wzmacniaczem w takim stopniu, że będziemy mieli dobrą wiedzę na temat, co dany przedstawiciel handlowy lub technik mówi w odniesieniu do wybranego elementu pompy. Omówiliśmy również zawór On-Off i jego wykorzystanie w głowicy tnącej oraz w pompie. Poznaliśmy też system podawania ścierniwa, jak i zalety systemu dozowania ścierniwa sterowanego numerycznie.