Wpływ strumienia wody tnącej na dokładność

Przewody mieszające są wykonane z bardzo twardego materiału, spiekanego borku. Jednakże, dysze są narażone na zużycie i ich koszt musi być brany pod uwagę przy kalkulacji kosztów pracy. Średnica otworu przewodu mieszającego zazwyczaj zwiększa się o około 0.001 "na godzinę cięcia z powodu erozji powodowanej przez ścierniwo przepływające przez dyszę. Jeśli takie zużycie pojawia się w sposób równomierny, to jedna dysza powinna zrealizować do120 godzin cięcia. Sterowanie pozwala rekompensować to zużycie poprzez umożliwienie operatorowi zmiany offsetu narzędzia.


Rysunek 11 – Przewody mieszające: nowy i zużyty. Uwaga: otwór przewodu zużytego po prawej stronie jest nie pośrodku.

Jeśli zużycie dyszy jest niesymetryczne, strumień wody tnącej również nie będzie okrągły. To spowoduje szersze tolerancje podczas cięcia w określonym kierunku. Wymagania tolerancji pracy będą dyktować liczby godzin, jakich użytkownik może oczekiwać od dyszy. Dysza może, oczywiście, zostać odłożona i wykorzystana później dla prac o luźniejszej tolerancji. Oprogramowanie sterujące powinno umożliwić śledzenie godzin na poszczególnych części dla łatwiejszego zarządzania materiałami eksploatacyjnymi. Patrz rysunek 12 poniżej jako przykład śledzenia otworu i przewodu mieszającego.


Rysunek 12 – Przykład śledzenia żywotności materiałów eksploatacyjnych