Opcje obiegu wody

Poniżej znajdują się 4 różne scenariusze dla przepływu wody przez urządzenia do cięcia strumieniem wody.

Opcja 1 - Wymiennik ciepła w pompie, cała woda biegnie do odpływu.

Opcja 2 - Wymiennik ciepła i chłodziarka. Woda dla wymiennika ciepła krąży w obiegu; zużyta woda z cięcia biegnie do kanalizacji.

Opcja 3 – Chłodnica olejowo-powietrzna

Opcja 4 - Wymiennik ciepła, chłodziarka i filtracja wody. Brak wody do kanalizacji. Wymagana jest tylko woda uzupełniająca ubytki wynikłe z parowania i rozlania.

Zalecenia do uzdatniania wody

Firma WARD Jet dostrzegła, że stosowanie dobrej jakości zmiękczacza wody w połączeniu z końcowym filtrem 0,2, jest doskonałe do uzdatniania wody dla tego wzmacniacza. Taka konfiguracja może być stosowana tak długo, jak woda ze zbiornika cięcia nie jest powtórnie wykorzystywana w obiegu poprzez wzmacniacz. W najgorszym przypadku, jeśli żywotność uszczelek wydaje się nie spełniać oczekiwań, to następnie może być zainstalowany  system dejonizacji (DI) lub system odwróconej osmozy (RO).