Jakość wody

Specyfikacje wody

Każdy producent ma szczególne wymagania dotyczące jakości wody. Należy skontaktować się z producentem konkretnego urządzenia, aby uzyskać dla niego właściwe dane.

Woda dostarczana do wzmacniacza jest decydująca dla strumienia wody tnącej ze względu na swój bezpośredni wpływ na żywotność elementów wyposażenia, takich jak zawory zwrotne, uszczelki i kryzy. Wysokie stężenie rozpuszczonych substancji stałych (TDS) powoduje przyspieszone zużycie wszelkich elementów, które wchodzą w kontakt z wodą o wysokim ciśnieniu z powodu zwiększenia ścierności wody spowodowanej przez TDS.

Jako część planowania instalacji, powinna być przeprowadzona analiza jakości wody przez firmę handlową, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt do uzdatniania wody. Minimum informacji uzyskanych za pomocą tego badania powinno zawierać dane o TDS, zawartości krzemionki i wartości pH. Takie badania mogą być wykonane przez firmę Culligan, lub możliwe jest też wyszukiwanie "Badania jakości wody" w Internecie.

Woda dopływowa powinna być uzdatniana zarówno pod względem usunięcia twardości, jak i redukcji TDS. Zmiękczanie wody jest procesem wymiany jonowej, która usuwa minerały tworzące kamień, takie jak wapń. Redukcja TDS może być wykonana za pomocą dejonizacji (DI) lub odwróconej osmozy(RO). Ogólnie rzecz biorąc, DI lub RO zapewniają lepszą żywotność elementów niż zmiękczanie wody.

Powinno się przeprowadzić konsultacje z dostawcą uzdatniania wody, żeby dostarczył najbardziej odpowiedni sprzęt wymagany do specjalnych warunków. Może dobrze byłoby, aby zwrócić się do każdego przedsiębiorstwa, które jest brane pod uwagę, z pytaniem czy kiedykolwiek dostarczali systemy do innych wysokociśnieniowych systemów cięcia strumieniem wody, i sprawdzić ich referencje.

Najlepszym procesem uzdatniania dla konkretnej aplikacji jest funkcja pierwotnej jakości wody i pożądanej żywotność elementów narażonych na uszkodzenia. Wartości od 60 do 70 ppm TDS są optymalne. Powinno się unikać jakiegokolwiek uzdatniania wody produkującego zawartość TDS mniejszą niż 0,5 części na milion (ppm), ponieważ agresywność tak oczyszczonej wody może spowodować uszkodzenie elementów pompy.

Wytyczne dla uzdatniania wody

Kryteria Wartości Zalecane uzdatnianie
Total Dissolved Solids (TDS) niskieTDS (<100 ppm) Umiarkowane TDS (100 - 200 ppm) Wysokie TDS (>200 ppm) Dobra woda, wymaga jedynie zmiękczenia Może być uzdatniana poprzez zmiękczanie, dejonizację lub osmozę odwróconą
Zawartość krzemionki Wysoka zawartość (>15 ppm) dual Bed Strong Base DI
pH Value uzdatniona woda musi miec wartość: 6 – 8

Zawiesina ciał stałych

Oprócz uzdatniania opisanego powyżej, woda musi być filtrowana w celu usunięcia zawiesin. Różni producenci dostarczają do tego celu filtry końcowe różnej wielkości, zwykle w dół do wartości nominalnej 0,45. Patrz "Zalecenia do uzdatniania wody" na końcu tego rozdziału, dla alternatywy do tego.

Zaopatrzenie w wodę

Początkowa dostawa wody powinna wynosić co najmniej 5 galonów na minutę przy 40 funtach na cal kwadratowy. . Woda może być wzmocniona przez małą pompę do wartości 80 psi wymaganej przez większość wzmacniaczy. Niektóre wzmacniacze nie wymagają dodatkowego wspomagania ciśnienia, wymagając tylko 30 psi dla wody dopływowej. To suwa potencjalny punkt awarii z systemu.