Wpływ wysokości dyszy


Rysunek 6 - 3/4" Aluminium z cięciami o różnej wysokości dyszy, z tą samą prędkością.

Aby uzyskać najlepszą jakość cięcia, powinna zostać utrzymana optymalna odległość pomiędzy dyszą a obrabianym materiałem. Zazwyczaj optymalna wysokość dla ściernego cięcia strumieniem wody jest pomiędzy 0,040" i 0,060” (1,0 - 1,5 mm). W miarę wzrostu odległości powyżej 0,060 ", wystąpią zaokrąglenia górnej krawędzi cięcia. Dzieje się tak, ponieważ strumień wody tnącej traci spójność, kiedy przemieszcza się przez powietrze. Zwiększona wysokość dyszy spowoduje również zwiększony kąt nacięcia. Jeśli odległość między dyszą i obrabianym materiałem jest powiększona o "¼, należy zmniejszyć prędkość cięcia o około 20%, żeby osiągnąć podobne wyniki w odniesieniu do tolerancji i jakości krawędzi. Automatyczna regulacja wysokości jest najbardziej wiarygodnym i dokładnym sposobem dla utrzymania właściwej bezpiecznej odległości. Rysunek 7 pokazuje, że jeśli wysokość dyszy zwiększy się za daleko, to strumień nie będzie miał wystarczającej mocy, aby w pełni przeniknąć tworzywo, które mogłoby być przecięte z łatwością przy znacznie niższych wysokościach.


Rysunek 7 - Zwiększenie wysokości dyszy do punktu bez penetracji strumienia