Wpływ prędkości na narożniki wewnętrzne

Ponieważ strumień wody nie jest sztywnym narzędziem do cięcia, narożniki wewnętrzne na częściach obrabianych mogą wykazywać pewną ilość nadcięć na dolnej, lub wyjściowej, stronie części. To może być zredukowane poprzez zmniejszanie prędkości w rogu i powolne przyspieszanie, co pozwala dolnej części strumienia dorównać górnej części za rogiem. Sterowanie strumieniem wody musi mieć możliwość, aby to zrobić automatycznie.


Rysunek 8 – Zbyt szybka prędkość narożna

Wąskie promienie

Ponieważ strumień wody tnącej jest narzędziem okrągłym, o średnicy pomiędzy 0,030 " a 0,040" (0,76 mm i 1,02 mm) dla ściernego cięcia strumieniem wody, stworzenie jakiegokolwiek wewnętrznego rogu będącego idealnym kwadratem jest niemożliwe. Oprogramowanie CAM zwykle czyta geometrie geometrii i daje użytkownikowi możliwość automatycznego umieszczania bardzo małego promienia na tych narożnikach. Pozwala to na uniknięcie uszkodzenia materiału i redukuje czas przetwarzania, ponieważ promienie można ciąć szybciej niż kwadratowe narożniki. Dla bardzo ostrych kątów, rzeczywista część, która jest cięta może znacząco różnić się od oryginalnego rysunku i przed jej przetworzeniem powinno się wziąć pod uwagę jej formę, dopasowanie i funkcjonalność.