Wpływ prędkości na kąt nacięcia


Rysunek 3 - 3/4" (20 mm) wygląd aluminium z 3 różnymi prędkościami cięcia

Kąt nacięcia, lub skos, odnosi się do różnicy wymiarów między górną i dolną częścią przekroju cięcia. Zbyt szybkie cięcie spowoduje szerszy kąt nacięcia w górnej części przekroju i węższy kat nacięcia w dolnej części tej strefy. Na zdjęciu powyżej, od lewej do prawej, cięcia przeprowadzono z prędkością 26 ipm (cali na minutę), 14 ipm i 9,7 ipm (660 mm na minutę [mm / min], 355 mm / min i 246 mm / min). Wszystkie inne parametry były stałe (ciśnienie 60 kpsi, bezpieczna odległość 0.060 ", ścierniwo 1,3 lb / min [4134 bar, 1,5 mm i 600 g / min]). W górnej części cięcia, szerokość kątu nacięcia była podobna, około 0.044" (1,12 mm). Różnica między górną i dolną częścią, począwszy od lewej do prawej wynosiła 0,017 ", 0,013", 0,011 "(0,43 mm, 0,33 mm i 0,28 mm). Świadczy to o spadku kanciastości/nachylenia przy zmniejszeniu prędkości.

Na zdjęciu po lewej stronie widoczne jest jedno dodatkowe cięcie, które zostało wykonane bardzo powoli (1 ipm lub 25,4 mm / min), aby wykazać, że gdy prędkość jest wystarczająco zmniejszona, to szerokość kąta nacięcia w dolnej części będzie większa niż w górnej. W tym przykładzie szerokość kąta nacięcia na dole była 0,014 "(0,36 mm) większa niż na górze.